berichtenpagina

WET EN EVANGELIE IN GALATEN Achtergrond van de brief aan de Galaten Het probleem dat in deze brief aan de
https://www.youtube.com/watch?v=pye8XgKvY5U&t=188s In Exodus 20:8-11 stelt de Bijbel duidelijk dat "de zevende dag de sabbat is van de Heer, uw God."
Vaak worden er teksten uit de Bijbel aangedragen waarvan men stelt dat het sabbatsgebod is afgeschaft omdat de wet vervuld
Gods geboden en het Nieuwe Verbond Sommige christenen zijn van mening dat de wetten van God alles te maken hebben
Nieuw boek "De toekomst van Israël in profetisch perspectief" Door de eeuwen heen heeft Israël een belangrijke rol gespeeld in
Het Bijbelboek Openbaring presenteert de christelijke geschiedenis in wonderlijke beelden. In hoofdstuk 7 wordt gesproken over een proces van verzegeling (verzen 1-3).
Onze wereld verandert steeds sneller. Dat is niet alleen merkbaar op politiek en economisch gebied, maar ook in je persoonlijk
Voor de meeste christenen is zondag de rustdag. Toch zijn er wereldwijd miljoenen gelovigen die niet de zondag maar de
Les 25 van de cursus "Er staat geschreven" , als schriftelijke Bijbelcursus uitgegeven door Esda Instituut.  esda les 25
Is de wet afgeschaft door de kruisdood van Jezus of is hij vervuld door Jezus ? Wie de 10 geboden
Lees hier het hoofdstuk 'Het teken van trouw' uit het boek 'De dag die God schiep' van Reinder Bruinsma.  
Wat maakt het uit welke dag je aanbidt? Het merkteken van het ‘beest’ versus zegel van God Tijdens het concilie
download hier de brochure Van tijd tot tijd wordt de discussie over een wekelijkse rustdag opnieuw actueel. Zoals nog niet
Glowfolder Voor velen lijkt mijn zaterdagse kerkgang niet in overeenstemming met de christelijke zondagtraditie. Zij vragen zich af hoe ik
5e presentatie over de Bijbelse Sabbat op 11 maart 2017. Onderwerp: 'Sabbat en zondag door de geschiedenis' Hoe veranderde de
  Dit boek geeft in korte hoofdstukjes van twee pagina’s weer waar liefde vandaan komt. Liefde blijkt tweedehands te zijn.
Gratis E-boeken (epub)  over het onderwerp 'de sabbat' kunt u downloaden via 'boeken'