berichtenpagina

hoofdmenu

Over Israël en haar rol in de toekomst is actueel in veel kerken. Steve Wohlberg, zelf van Joodse afkomst,  heeft
Nieuw boek "De toekomst van Israël in profetisch perspectief" Door de eeuwen heen heeft Israël een belangrijke rol gespeeld in
In deze video behandelt Samuel Riemersma moeilijke vragen met betrekking tot de sabbat. Is het houden van de sabbat noodzakelijk
Wat betekent het om sabbat te 'vieren' Lees hier het laatste hoofdstuk uit het boek 'De dag die God schiep'
Een predikant van de Baptisten kerk, met een doctoraat in de theologie, ontdekte uiteindelijk de waarheid over de sabbat, na
Vaak worden er teksten uit de Bijbel aangedragen waarvan men stelt dat het sabbatsgebod is afgeschaft omdat de wet vervuld
Lees hier alles wat je weten wilt over de Sabbat: Wat is de Sabbat? De geschiedenis van de Sabbat, de
Vindt u/je het leuk om met anderen van gedachten te wisselen over bepaalde onderwerpen? Een gesprek, een belletje, een (mail)
Achtergrond van de brief aan de Galaten Het probleem dat in deze brief aan de orde wordt gesteld, is de
https://www.youtube.com/watch?v=pye8XgKvY5U&t=188s In Exodus 20:8-11 stelt de Bijbel duidelijk dat "de zevende dag de sabbat is van de Heer, uw God."
Gods geboden en het Nieuwe Verbond Sommige christenen zijn van mening dat de wetten van God alles te maken hebben
Het Bijbelboek Openbaring presenteert de christelijke geschiedenis in wonderlijke beelden. In hoofdstuk 7 wordt gesproken over een proces van verzegeling (verzen 1-3).
Onze wereld verandert steeds sneller. Dat is niet alleen merkbaar op politiek en economisch gebied, maar ook in je persoonlijk
Voor de meeste christenen is zondag de rustdag. Toch zijn er wereldwijd miljoenen gelovigen die niet de zondag maar de
Is de wet afgeschaft door de kruisdood van Jezus of is hij vervuld door Jezus ? Wie de 10 geboden
Lees hier het hoofdstuk 'Het teken van trouw' uit het boek 'De dag die God schiep' van Reinder Bruinsma.  
Wat maakt het uit welke dag je aanbidt? Het merkteken van het ‘beest’ versus zegel van God Tijdens het concilie
download hier de brochure Van tijd tot tijd wordt de discussie over een wekelijkse rustdag opnieuw actueel. Zoals nog niet
Glowfolder Voor velen lijkt mijn zaterdagse kerkgang niet in overeenstemming met de christelijke zondagtraditie. Zij vragen zich af hoe ik
  Dit boek geeft in korte hoofdstukjes van twee pagina’s weer waar liefde vandaan komt. Liefde blijkt tweedehands te zijn.
Gratis E-boeken (epub)  over het onderwerp 'de sabbat' kunt u downloaden via 'boeken'