Boeken

Op deze pagina staan diverse E-boeken die gratis gedownload kunnen worden (epub formaat). Deze kunnen gelezen worden op een E-reader of op een tablet/mobiele telefoon. Ook is het mogelijk deze bestanden op uw pc/laptop te lezen, download daarvoor het programma: Adobe Digital Editions

Boeken over de sabbat


Een sabbatsreis van Genesis naar Openbaring
Een sabbatsreis van Genesis naar Openbaring,
Ingrid Wijngaarde

Door de invloed van het christendom is de zondag de algemeen aanvaarde rustdag. De Bijbel, de norm voor de christen, geeft echter geen enkele aanwijzing voor de zondagsrust. De enige dag die apart gezet als geheiligd en gezegend, is de zevende dag van de week, de zaterdag of de sabbat.

De schrijfster van dit boek neemt u mee op reis langs vrijwel alle Bijbelteksten die van belang zijn voor een beter begrip van het doel en de betekenis van de zevende-dags sabbat.
In directe en eenvoudige taal, bespreekt ze de teksten; neemt ze de belangrijkste argumenten voor zondagviering onder de loep; presenteert ze inzicht in de geschiedenis en de feiten van de zondagsviering en geeft ze tips voor een praktische benadering van de christelijke sabbatviering.
Een boek dat u, voor wat betreft de Bijbelse rustdag, met beide benen terug op de grond zet!


download
De dag die God schiep – Reinder Bruinsma

In den beginne schiep God de aarde. We vinden daar de indeling van dagen. Eén dag werd benoemd; de zevende dag, de sabbat. Wat is de betekenis van de sabbat? Hoe dacht Jezus over de sabbat? Waarom gingen mensen de zondag vieren? Welke dimensies heeft sabbatviering vandaag en in de toekomst?

Originele uitgave 1988, uitgegeven als Ebook: april 2016


download
Bijbelstudie over het onstaan van de Sabbat en hoe deze veranderde:

- De waarheid over de sabbat.
- Welke dag is de sabbat?
- Doel van de sabbat.
- Hoe vier je de sabbat?
- Sabbat een heilige dag!
- De sabbat in de profetieën.
- Geschiedenis van de sabbat.

 

Boeken Bijbelse onderwerpen


De waarheid telt
De waarheid telt - Prof. Walter Veith

Nooit eerder is het geloof in het Woord van God zo ondermijnd als tegenwoordig. We leven in een eeuw van compromissen. In het belang van vrede en harmonie wordt de waarheid vaak opgeofferd. Er wordt beweerd dat alle religies gelijk zijn en dat ondanks de verschillen in leer en aanpak ze allemaal naar God leiden. Deze gedachte heeft geleid tot grotere samenwerking tussen godsdiensten, en binnen het christendom zelf worden de oude strijdpunten begraven! De waarheid van de Bijbel wordt getoetst in het licht van de vervulling van de profetieën en de grote archeologische ontdekkingen van onze tijd. Bovendien worden de profetieën van Daniël en de Openbaring betreffende onze tijd behandeld in het licht van de huidige situatie in de wereld. Wij geloven dat Gods waarheid uiteindelijk zal triomferen. Hij is absoluut betrouwbaar en de weg waarop Hij ons uitnodigt te gaan is het reizen waard.


https://drive.google.com/file/d/1nIbRGr2VnlADgCcY1l7WFlRY6ozowX1R/view?usp=drive_link
target="_blank" rel="noopener">Het maakt wel uit wat je gelooft
Het maakt wel uit wat je gelooft - Reinder Bruinsma

Van dit populaire boekje verscheen een aantal drukken. In een tiental hoofdstukken wordt in gemakkelijk leesbare stijl uiteengezet waar het in het adventisme om gaat. Het werd geschreven door dr. Reinder Bruinsma.
In 2016 is hier een Ebook versie van verschenen.

Misvattingen over de eindtijd
Misvattingen over de eindtijd - Steve Wohlberg

Op geen enkel onderdeel van het Christendom bestaan méér verkeerde uitleggingen dan op het punt van profetieën. Helder en met Bijbelse nauwkeurigheid laat Misvattingen over de Eindtijd zien, dat er op dit moment enorme misvattingen de media overstromen. En dat geldt ook voor veel sensationele publicaties over de profetieën in onze tijd.

Dit boek onderzoekt nauwkeurig de fijn uitgesponnen, maar verzonnen theorieën over de Geheime Opname, over de Zeven jaar van Benauwdheid, over de antichrist en over de moderne Joodse staat. Dit boek is geen nieuwigheid. Het is onderbouwd met beproefde leeropvattingen van veel van de meest beroemde geleerden binnen het Christendom. Dit boek laat de Bijbel voor zichzelf spreken over verleden, heden en toekomst.