De toekomst van Israël in profetisch perspectief

Nieuw boek “De toekomst van Israël in profetisch perspectief”

Door de eeuwen heen heeft Israël een belangrijke rol gespeeld in de wereldgeschiedenis en ook in de christelijke theologie.
Israël heeft vele ups-and-downs van grote zegeningen en grote nood en herhaalde tegenslagen ervaren. Ze werden in gevangenschap meegenomen om de les te leren van het vertrouwen op de God van hun vaderen, en de Here God is zeer genadig voor hen geweest door hen weer terug te brengen in het Beloofde Land.
Israël is betrokken geweest bij heel veel oorlogen. Toch heeft God dikwijls voor hen gevochten en zij hebben machtige natiën overwonnen.
In verschillende perioden van hun geschiedenis is Israël welvarend, sterk en machtig geweest; een natie gevreesd door de omringende volkeren. God koos Israël als Zijn speciaal uitverkoren volk en Hij heeft allerlei machtige en wonderbaarlijke daden gedaan voor Zijn volk. Hij heeft hun veel grootse beloften gegeven, waarvan de vervulling echter wel op voorwaarde van gehoorzaamheid berustte.
Over het algemeen is het verslag van de geschiedenis van Israël nogal triest geweest, met oordelen en straffen. Vaak werden ze geregeerd door andere naties. Maar toch heeft Israël het tot op de dag van vandaag overleefd.
Israëls toekomst is voor velen een heet hangijzer. Zal Israël opnieuw gevestigd worden als een machtige, heilige natie? Welke toekomstige rol zal het Joodse volk gaan vervullen? Wat is de betekenis van de profetieën over Israël’s herstel in het beloofde land?

Pastor Voerman bespreekt deze vragen aan de hand van wat Jezus, Johannes de Doper en de apostelen hebben geleerd en wat de profeten vanouds hebben verklaard. Alle stukjes worden zorgvuldig bij elkaar gepast en een prachtig, consistent beeld wordt getoond van Gods onberouwelijke bedoeling met Zijn uitverkoren volk. Voermans heldere beschrijving van dit urgente thema is verrassend. Voor allen die Gods Woord waarderen, is dit boek een heilzame studie over de rol van Gods volk en het herstel van Israël onder het Nieuwe Verbond.

Bekijk hier het boek

Dit boek is nu te bestellen voor de prijs van slechts 10 euro excl. verzendkosten (5.00) via de site https://corona-bijbel.nl

Of door een mail te sturen via het contactformulier

Het schokkende principe van 2 Israëls

Het schokkende principe van 2 Israëls  – Steve Wohlberg

Christelijke boeken, tijdschriften, websites, tv-programma’s en films spreken over: Een geheime opname; 7 jaren van verdrukking; Het volk Israël; Een herbouwde Joodse tempel; Armageddon in het Midden-Oosten. Zijn belangrijke Bijbelse waarheden ‘achtergelaten’?
 
 In deze presentaties zult u het Nieuw-testamentische verschil ontdekken tussen Israël naar het vlees (1 Cor. 10:18) en het Israël van God (Gal. 6:14-16), dat in Jezus Christus haar middelpunt heeft. U zult essentiële inzichten krijgen over wat het boek Openbaring werkelijk zegt over de berg Sion, het nieuwe Jeruzalem, de hemelse Tempel, Babylon en Armageddon. De presentaties op deze dvd’s zijn voor velen over de hele wereld een zegen geweest; ook voor u kan het een grote zegen zijn!
 
Inhoud:
 Deel 1: Het schokkende principe van twee Israëls
 Deel 2: Israël en Jezus Christus
 Deel 3: Zeven jaren van verdrukking
 Deel 4: Grootse waarheden over de Tempel
 Deel 5: Israël, Babylon en Armageddon

Steve Wohlberg is zeer bekwaam het onderwerp Israël en Bijbelse profetie te behandelen: zelf van Joodse afkomst, uit Los Angeles – en nu spreker/directeur van White Horse Media. Hij heeft meer dan 20 boeken geschreven en bij meer dan 500 radio- en televisie-programma’s gesproken. Steve Wohlberg wordt zeer gerespecteerd voor zijn heldere manier van denken, begrijpbare stijl en voor zijn bijbelonderwijs waarin Christus centraal staat.

Israël en Jezus Christus

Deel 2 uit de serie “Israël in profetie” – Isaël en Jezus Christus – Steve Wohlberg

Christelijke boeken, tijdschriften, websites, tv-programma’s en films spreken over: Een geheime opname; 7 jaren van verdrukking; Het volk Israël; Een herbouwde Joodse tempel; Armageddon in het Midden-Oosten. Zijn belangrijke Bijbelse waarheden ‘achtergelaten’?
 
 In deze presentaties zult u het Nieuw-testamentische verschil ontdekken tussen Israël naar het vlees (1 Cor. 10:18) en het Israël van God (Gal. 6:14-16), dat in Jezus Christus haar middelpunt heeft. U zult essentiële inzichten krijgen over wat het boek Openbaring werkelijk zegt over de berg Sion, het nieuwe Jeruzalem, de hemelse Tempel, Babylon en Armageddon. De presentaties op deze dvd’s zijn voor velen over de hele wereld een zegen geweest; ook voor u kan het een grote zegen zijn!
 
Inhoud:
 Deel 1: Het schokkende principe van twee Israëls
 Deel 2: Israël en Jezus Christus
 Deel 3: Zeven jaren van verdrukking
 Deel 4: Grootse waarheden over de Tempel
 Deel 5: Israël, Babylon en Armageddon

Steve Wohlberg is zeer bekwaam het onderwerp Israël en Bijbelse profetie te behandelen: zelf van Joodse afkomst, uit Los Angeles – en nu spreker/directeur van White Horse Media. Hij heeft meer dan 20 boeken geschreven en bij meer dan 500 radio- en televisie-programma’s gesproken. Steve Wohlberg wordt zeer gerespecteerd voor zijn heldere manier van denken, begrijpbare stijl en voor zijn bijbelonderwijs waarin Christus centraal staat.