Hadden de apostelen ook een rustdag?

“En Paulus ging naar zijn gewoonte bij hen naar binnen en drie sabbatten lang ging hij met hen in gesprek vanuit de Schriften.” Handelingen 17: 2.

“En Paulus en die bij hem waren … gingen op de dag van de sabbat de synagoge binnen en namen daar plaats.” Handelingen 13: 13, 14.

“En op de dag van de sabbat gingen wij de stad uit, de rivier langs, waar het gebed gewoonlijk plaatsvond; en nadat wij daar waren gaan zitten, spraken wij tot de vrouwen die er bijeengekomen waren.” Handelingen 16: 13.

“En hij sprak iedere sabbat i n de synagoge en probeerde Joden en Grieken te overtuigen.” Handelingen 18: 4.