Liefde is de vervulling van de wet

Liefde is de vervulling van de wet, als de wet veranderd had kunnen worden had Christus niet voor ons hoeven sterven.

De Tien Geboden in Liefde vervuld:
1. Liefde tot God zal geen andere god toelaten
2. Liefde zal het voorwerp van aanbidding niet verlagen
3. Liefde tot God zal Zijn Naam nooit onteren
4. Liefde tot God zal Zijn dag heiligen
5. Liefde tot ouders zal hen eren
6. Haat en niet de liefde is een moordenaar
7. Begeerte, niet de liefde begaat overspel
8. Liefde zal geven, maar nooit stelen
9. Liefde zal geen kwaad van iemand spreken en ook niet liegen
10. Het oog van de liefde begeert niets wat van de ander is.

De Tien Geboden: Exodus 20:1-17 of Deut. 5:6-21

1. Is God veranderlijk? NEE! Mal. 3:6; Ps. 33:11; Spr. 19:21; Jes. 25:1 en 46:9-10; Ef. 1:4.
2. Blijven Gods geboden altijd stand houden? JA! Ps. 111:7-9; 1 Joh. 2:7
3. Kwam Christus om de wet af te schaffen? NEE! Matth. 5:17-19; Luc. 16:17; Jac. 2:10-12
4. Wat deed Jezus met de Tien Geboden? Jezus hield alle tien de geboden, Joh. 15:10
5. Hoe moet een christen leven? Zoals Jezus geleefd heeft, Hij was ons enige en juiste voorbeeld. 1 Joh. 2:6; 1 Per.2:21; Joh. 13:15.
6. Doet het geloof in God de wet weg? NEE! Volstrekt niet! Rom. 3:31
7. Wat bewijst meer dan iets anders de altijd voortdurende en onveranderlijkheid van Gods wet? Dat Jezus voor alle zonden van alle mensen gestorven is. Joh. 3:16; 1 Kor. 15:3; 1 Petr. 2:24; Jes. 53:7: Dan. 9:24-26
8. Waarin tonen we God lief te hebben? Door Hem gehoorzaam te zijn en Zijn wet te houden, 1 Joh. 5:3; Joh. 14:15 en 15:10.
9. Waaruit blijkt de volharding van de christenen? Die de Geboden van God en het Geloof van Jezus houden. Openb. 14:12 en 12:17.
10. Wat is de samenvatting van de Tien Geboden? Heb God lief boven alles en je naaste als jezelf, Matth. 22:36-40; Mark. 12:29-31.