De wet en gehoorzaamheid

naar onderwerpen

HET VOORBEELD VAN ONZE HEER

Is gehoorzaamheid domweg je aan de regeltjes houden?
De wet en de genade strijden niet met elkaar. Ze werken volmaakt samen. De wet leert zonde kennen, de genade bevrijdt van de zonde. De wet is de wil van God. Genade is de kracht om de wil van God te doen. We gehoorzamen de wet niet, ten einde gered te kunnen worden, maar omdat we gered zijn.
Daden van gehoorzaamheid vormen de ware toetssteen van de liefde. Daarom zijn ze zo noodzakelijk in het leven van een ware gelovige. Geloof zonder de werken is dood. (zie Jakobus 2: 20) Geen enkele man heeft ooit het hart van een lief meisje veroverd met woorden alleen. Als daar geen bloemen zouden zijn bijgekomen, geen daden die zijn toewijding aan haar lieten zien, geen liefdesgeschenken – dan zouden de meeste mannen nog steeds op zoek zijn naar een levensgezellin. Jezus zegt: “Niet ieder die tegen Mij zegt: Heere, Heere, zal binnengaan in het Koninkrijk der hemelen, maar wie de wil doet van Mijn Vader, Die in de hemelen is.” Mattheüs 7: 21.

Woorden en een belijdenis alleen zijn niet genoeg. Het ware bewijs van geloof is gehoorzaamheid. De bumperstickers van tegenwoordig laten maar een flauwe voorafschaduwing zien van wat liefde is. Daar staan spreuken op als: ‘Glimlach, als je van Jezus houdt.’ ‘Toeter, als je van Jezus houdt.’ Maar wat zei de Meester zelf? “Als u Mij liefhebt, bewaar dan Mijn geboden.” Johannes 14: 15. En dat is precies wat de meeste mensen niet willen. Als liefde niet méér van ons vraagt, dan een glimlach of even zwaaien – dan is ze welkom. Maar als we anders moeten gaan leven, dan wijzen de meeste mensen het af. Ongelukkig ge-noeg zijn de meeste mensen van tegenwoordig niet op zoek naar de waarheid. Ze zijn op zoek naar een gemakkelijk, glad gebaand, comfortabel geloofsleven. Ze willen een geloof, dat hen laat leven zoals ze zelf fijn vinden, en hen toch de zekerheid geeft, dat ze behouden zijn. Maar echt waar geloof kan hen dit niet geven.

Eén van de sterkste teksten hierover staat in I Johannes 2: 4: “Wie zegt: Ik ken Hem, en Zijn geboden niet bewaart, is een leugenaar en in hem is de waarheid niet.” Johannes kon dat met zoveel overtuiging schrijven, want het is één van de best onderbouwde waarheden in de Bijbel.

Jezus heeft gesproken over mensen die “Heere, Heere” zeggen, maar de wil van de Vader niet doen. Daarna beschrijft Hij veel mensen, die het koninkrijk willen binnengaan. Ze beweren in de naam van Christus wonderen te hebben gedaan. Maar Hij zal bedroefd moeten zeggen: “Ik heb u nooit gekend. Ga weg van Mij.” Mattheüs 7: 21 – 23.

Weet je, Christus kennen is Hem liefhebben. En Hem liefhebben is Hem gehoorzamen. Bijbelschrijvers veronderstellen hier iets, wat geldigheid heeft, en bovendien helder en duidelijk is: Iemand die Christus niet gehoorzaamt, houdt niet van Christus. En als men de Meester niet liefheeft, dan kent men Hem niet. Johannes verzekert ons: “En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, Die U gezonden hebt.” Johannes 17: 3.

We zien dus, dat kennen, liefhebben en gehoorzamen onderling nauw verbonden zijn. In het leven van het volk dat God trouw is, zijn ze absoluut niet van elkaar te scheiden. De geliefde Johannes vat het in deze woorden samen:

“Want dit is de liefde tot God, dat wij Zijn geboden bewaren; en Zijn geboden zijn geen zware last.” I Johannes 5: 3.