Doel van de sabbat

naar onderwerpen

Doel van de Sabbat

“In het begin schiep God de hemel en de aarde.” “Toen God op de zevende dag Zijn werk, dat Hij gedaan had, voltooid had, rustte Hij op de zevende dag van al Zijn werk, dat Hij gedaan had. En God zegende de zevende dag en heiligde die, omdat Hij daarop gerust heeft van al Zijn werk, dat Hij als Schepper gedaan had.” Genesis 1: 1 en 2: 2 – 3.
God maakte de Sabbat tegelijk met de Schepping, nadat Hij de wereld en alles wat daarop is had gemaakt. God rustte (Hebr.: letterlijk: hield Sabbat) op de Sabbat en zegende deze en verklaarde die heilig. (Hij zette deze apart voor heilig gebruik.)
“En Hij zei tegen hen: De sabbat is gemaakt ter wille van de mens, niet de mens ter wille van de sabbat.” Markus 2: 27

De Sabbat is, net als het gezin, al in de Hof van Eden ingesteld. Het is Gods bedoeling, dat deze twee voortdurend met elkaar verbonden zijn. Op deze dag is het voor ons, méér dan op enige andere dag, mogelijk om te leven als in de Hof van Eden. Het was de bedoeling van God, dat de leden van het gezin in werk, studie, aanbidding en ontspanning met elkaar verbonden zijn. Vader is de priester van het gezin. En vader en moeder zijn samen zowel leraar en lerares als gezelschap voor hun kinderen. Maar de gevolgen van de zonde hebben onze levensomstandigheden erg veranderd. Daardoor wordt deze verbondenheid sterk belemmerd. Vaak ziet een vader de hele week door nauwelijks het gezicht van zijn kinderen. Hij moet het bijna helemaal zonder hun gezelschap stellen en heeft nauwelijks de kans om hun iets te leren. Maar Gods liefde heeft grenzen gesteld aan hetgeen ons werk van ons eist. Hij houdt Zijn genadevolle hand boven de Sabbat. Op Zijn eigen dag heeft Hij tijd gereserveerd, waarin het gezin een ontmoeting kan hebben: met Hem, met de natuur en met elkaar.
De Sabbat verwijst naar scheppende en verlossende kracht. Hij wijst naar God als de bron van leven en kennis. Hij roept de oorspronkelijke heerlijkheid van de mens in herinnering. En daardoor getuigt hij van Gods bedoeling, ons naar Zijn beeld te herscheppen. De Sabbat van de Heer draagt Zijn naam en Zijn zegel. Hij zegt:
“U moet zeker Mijn sabbatten houden, want dat is een teken tussen Mij en u … zodat men weet dat Ik de HEERE ben, Die u heiligt.” Exodus 31: 13. “Want in zes dagen heeft de HEERE de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en Hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de HEERE de sabbatdag, en heiligde die.” Exodus 20: 11

Als we van mening zijn, dat we ons via Zijn werken in God moeten verdiepen, is de Sabbat de dag boven alle andere dagen. In de geest van kinderen zou de gedachte aan de Sabbat alleen al verbonden moeten zijn met de schoonheid van de dingen in de natuur. Gelukkig is het gezin, dat net als Jezus en Zijn discipelen – die op Sabbat naar de synagoge gingen – naar de samenkomst van de gemeente kan gaan: dwars door de velden, langs de oevers van een meer, of door de bossen. Gelukkig de vader en moeder, die hun kinderen Gods geschreven Woord kunnen uitleggen aan de hand van het open boek van de natuur. Gelukkig het gezin, dat samen onder de groene bomen, in frisse en zuivere lucht, het Woord kan bestuderen en lofliederen kan zingen voor hun Vader in de hemel. Door dit soort banden kunnen ouders de kinderen aan hun hart binden, en dus aan God, met banden die nooit meer verbroken kunnen worden.