Op welke dag is het Sabbat?

Op welke dag is het Sabbat?

Sabbat valt niet op de eerste dag van de week (zondag), zoals veel mensen geloven, maar op de zevende dag (zaterdag). Let op de bovenstaande Bijbeltekst: de Sabbat gaat direct vooraf aan de eerste dag van de week.

“Maar de zevende dag is de sabbat van de HEERE, uw God.” Exodus 20: 10.

“En toen de sabbat voorbijgegaan was … heel vroeg op de eerste dag van de week kwamen zij bij het graf.” Markus 16: 1, 2.

Hoe weet ik of de Zaterdag wel de échte sabbat is?

“Toen God op de zevende dag Zijn werk, dat Hij gedaan had, voltooid had, rustte Hij op de zevende dag van al Zijn werk, dat Hij gedaan had. En God zegende de zevende dag en heiligde die, omdat Hij daarop gerust heeft van al Zijn werk, dat Hij als Schepper gedaan had.” Genesis 2: 2 – 3.

Is de dag van de Sabbat veranderd?

“U mag aan het woord dat ik u gebied, niets toevoegen en er ook niets van afdoen; opdat u zich aan de geboden van de HEERE, uw God, die ik u gebied, houden zult.” Deuteronomium 4: 2

“Alle woord Gods is gelouterd; hun die bij Hem schuilen, is Hij ten schild. Doe niets aan zijn woorden toe, opdat Hij u niet terechtwijze en gij een leugenaar bevonden wordt.” Spreuken 30: 5 – 6 NBG.

Op welke dag ging Jezus naar de “Kerk”?

Uit de Bijbel kunnen we ook afleiden, dat Jezus op Sabbat naar de gemeente ging.

“En Hij kwam te Nazareth, waar Hij opgevoed was, en ging naar Zijn gewoonte op de dag van de sabbat naar de synagoge, en Hij stond op om te lezen.” Lukas 4: 16.

In Johannes 15: 10 zegt Jezus:

“Als u Mijn geboden bewaart, zult u in Mijn liefde blijven; zoals Ik de geboden van Mijn Vader bewaard heb en in Zijn liefde blijf.” Johannes 15: 10.

lees het volledige artikel over de sabbat via het document : onderwerpen over de sabbat te vinden bij boeken.