Moeilijke vragen over de sabbat

In deze video behandelt Samuel Riemersma moeilijke vragen met betrekking tot de sabbat. 

  • Is het houden van de sabbat noodzakelijk voor je verlossing?
  • Heeft God de sabbat ingesteld in Genesis of pas bij de berg Sinaï?
  • Is het aanbidden van de zondag het merkteken van het beest?

Ook de teksten die vaak aangehaald worden om te beweren dat het niet meer nodig is om de sabbat te vieren worden hierin besproken.

Handelingen 15, Hebr. 4: 9 en 10, Romeinen 14, Kol. 2 : 14, Hebr. 8:10.

Wat wil het zeggen dat Jezus de wet vervuld heeft?

Voormalig Baptisten predikant ontdekt de sabbat

Getuigenis van voormalig Baptisten predikant Reggie Wooden, waarin hij alle predikanten en voorgangers in zijn staat Alabama, aanmoedigt om het boek te lezen waarbij hij tot het begrip van de ware sabbat kwam.

Pastor Reggie Wooden getuigenis over zijn ontdekking van de ware sabbat

Een predikant van de Baptisten kerk, met een doctoraat in de theologie, ontdekte uiteindelijk de waarheid over de sabbat, na 56 jaar blind te zijn geweest, zoals hij vertelt, voor de zegeningen van deze dag.
(kwaliteit van de video is niet echt optimaal, maar de boodschap is helder !)

De vervalsing – sabbat of zondag ?

In Exodus 20: 8-11 stelt de Bijbel duidelijk dat “de zevende dag de sabbat is van de Heer, uw God.”

Waarom rusten en aanbidden zo velen op een andere dag van de week? Wanneer is het sabbat? Is het zaterdag of zondag?

Miljoen door een mythe misleid

Ontdek hier hoe de Bijbelse sabbat veranderd is naar de zondag. En is het belangrijk dat we deze dag op zaterdag vieren of maakt dit niets uit?