De vervalsing – sabbat of zondag ?

In Exodus 20: 8-11 stelt de Bijbel duidelijk dat “de zevende dag de sabbat is van de Heer, uw God.”

Waarom rusten en aanbidden zo velen op een andere dag van de week? Wanneer is het sabbat? Is het zaterdag of zondag?

Miljoen door een mythe misleid

Ontdek hier hoe de Bijbelse sabbat veranderd is naar de zondag. En is het belangrijk dat we deze dag op zaterdag vieren of maakt dit niets uit?

Sabbat door de eeuwen heen

De geschiedenis van de sabbat door de eeuwen heen.

Wanneer is de sabbat veranderd? Wie of wat heeft de sabbat veranderd? Wat is de functie/waarde van de sabbat? De strijd gaat over de waarheid, wiens autoriteit wordt erkend.
Presentatie gehouden door Duco Kerssen in Zoetermeer op 11 maart 2017.