Moeilijke vragen over de sabbat

In deze video behandelt Samuel Riemersma moeilijke vragen met betrekking tot de sabbat. 

  • Is het houden van de sabbat noodzakelijk voor je verlossing?
  • Heeft God de sabbat ingesteld in Genesis of pas bij de berg Sinaï?
  • Is het aanbidden van de zondag het merkteken van het beest?

Ook de teksten die vaak aangehaald worden om te beweren dat het niet meer nodig is om de sabbat te vieren worden hierin besproken.

Handelingen 15, Hebr. 4: 9 en 10, Romeinen 14, Kol. 2 : 14, Hebr. 8:10.

Wat wil het zeggen dat Jezus de wet vervuld heeft?