Voormalig Baptisten predikant ontdekt de sabbat

Getuigenis van voormalig Baptisten predikant Reggie Wooden, waarin hij alle predikanten en voorgangers in zijn staat Alabama, aanmoedigt om het boek te lezen waarbij hij tot het begrip van de ware sabbat kwam.